ល្បិចសៀកសាមញ្ញៗដែលយើងអាចរៀនធ្វើទុកបោកសង្សាររបស់យើងបាន! (មានវីដេអូ)

តើអ្នកចង់ចេះលេងសៀកឬទេ? ធម្មតាទេ នៅពេលដែលអ្នកចេះលេងសៀក អ្នកនឹងធ្វើឱ្យមនុស្សជំុវិញខ្លួនអ្នកជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នក មិនតែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឱ្យស្រីៗចូលចិត្ត និងសរសើរពីអ្នកថែមទៀតផង។ ដូចនេះហើយអ្នកអាចសាកល្បងរៀនល្បិចលេងសៀកមួយចំនួនក្នុងវីដេអូនេះបាន ល្បិចទាំងអស់នេះមិនសូវជាពិបាកនោះទេ ហើយថែមទាំងអាចធ្វើឱ្យអ្នកដែលបានឃើញបើកភ្នែកធំៗសំលឹងមើលថែមទៀតផង។ ចង់ដឹង និងចង់រៀនអំពីល្បិចទាំងអស់នេះទេ តោះនាំគ្នាមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា៖ សូមទស្សនាវីដេអូ៖ សូមចែករំលែកអោយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកបានមើលកំសាន្តផង សូមអរគុណ!

Continue Reading