អស់ស្ទះ! ឡានកង់៤ យកមកច្នៃបើកចេញជាកង់២ ពិតជាមិនធម្មតាទេ! (មានវីដេអូ)

ចែករំលែក

ធម្មតាឡានត្រូវបានបង្កើតឡើងមកឱ្យមានកង់ចំនួន៤សម្រាប់បើកបរ ប៉ុន្តែមនុស្សមួយក្រុមនេះបានបញ្ចេញសមត្ថភាពបើកបរឡានដោយប្រើតែកង់២តែប៉ុណ្ណោះ ដែលមើលទៅពិតជាមិនធម្មតានោះទេ ហើយក៏មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបាននោះទេ បើសិនជាគ្មានជំនាញ ច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខាង។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ការបើកបរបែបនេះមិនមែនជារឿងដែលត្រូវយកគម្រូតាមនោះទេ។

ចង់ដឹងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេបែបណា សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

សូមចែករំលែកអោយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកបានមើលកំសាន្តផង សូមអរគុណ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *